Tingimused

Järgmised üldised müügitingimused reguleerivad toodete ja/või teenuste pakkumist ja müüki e-kaubanduse veebisaidil www.cool-mania.com (edaspidi "veebisait"). Enne toodete tellimist lugege käesolevad üldtingimused hoolikalt läbi.

Slovakkias registreeritud ettevõtte Media Leaders sro (äriregistri number 46 406 999, maksukood ja käibemaksukohuslase number SK2023368787) registrijärgne asukoht on Slovakkias, Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, Slovakkia. Media Leaders on e omanik. -kaubanduse veebisait Cool-mania

1. Veebisaidi rakenduse valdkond

1.1 Veebipood Cool-mania on reserveeritud jaemüügiks. Cool-mania pakub tooteid müügiks eranditult klientidele “lõppkasutajatele” ehk “Tarbijatele”. Tarbijaks loetakse iga üksikisikut, kes ostab kaupu eesmärgil, mis ei ole seotud tema äritegevusega seotud äri-, käsitöö- või kutsetegevusega. Kui kasutaja ei ole "Tarbija", kutsutakse üles vältima e-poes tellimuste esitamist; Cool-mania jätab endale õiguse mitte töödelda tellimusi, mis on tehtud kasutajatelt, kes ei ole "Tarbijad", ja tellimusi, mis ei vasta Cool-mania äripoliitikale.

1.2 Kogu veebisaidil sisalduv teave ei kujuta endast siduvat pakkumist toodete müümiseks üheski riigis või asukohas.

Veebisaidil müügiks pakutavaid tooteid saab osta ja saata ainult klientidele, kes elavad ja märgivad sihtkohana kogu maailmas.

1.3 Veebilehel on toodete ostmine lubatud isikutel, kes garanteerivad, et nad on vähemalt kaheksateist (18) aastat vanad ja on võimelised sõlmima õiguslikult siduvaid lepinguid.

1.4 Toodete müük veebisaidil kujutab endast kauglepingut, mida reguleerivad artiklid 50 ja järgnevad artiklid. Slovakkia 6. septembri 2005. aasta seadusandliku dekreedi N. 206 ("tarbijaseadustik") ja 9. aprilli 2003. aasta Slovakkia seadusandliku dekreedi N. 70, mis sisaldab elektroonilise kaubanduse reguleerimist.

1.5 Kehtivad müügi üldtingimused on need, mis on avaldatud ostutellimuse edastamise kuupäeval. Neid võidakse aeg-ajalt muuta, võttes arvesse võimalikke regulatiivseid muudatusi. Kõik muudatused jõustuvad veebisaidil avaldamise kuupäevast

2. Müügi üldtingimustega nõustumine ja lepingu sõlmimine

2.1 Lepingu sõlmimise keel on inglise keel. Leping on sõlmitud Euroopa Liidu riikides, nagu on märgitud ülaltoodud punktis 1.2

2.2 Klient on kohustatud käesolevaid tingimusi tähelepanelikult lugema. Kliendil soovitatakse selle koopia alla laadida, salvestada või printida, samuti teave taganemisõiguse kohta ja muu teave, mida Cool-mania veebisaidil esitab, kas enne ostuprotsessi või selle ajal.

2.3 Veebilehel ühe või mitme Toote ostu sooritamiseks peab Klient täitma Tellimuse vormi ja saatma selle Cool-maniale elektrooniliselt, järgides Veebilehel kuvatavaid juhiseid tellimuse vormistamisel.

2.4 Veebilehe kaudu Tellimusvormi esitades (edasi) nõustub Klient Cool-maniaga sõlmitud lepingus tingimusteta käesolevate müügi üldtingimustega ja nõustub neid täitma. Teatud käesolevates müügitingimustes sisalduvate tingimuste osas lahkarvamuste korral palutakse kasutajal mitte esitada veebisaidil ostmiseks ühtegi tellimisvormi.

2.5 Cool-mania salvestab Tellimuse vormid vastavalt seaduses sätestatud tingimustele andmebaasi. Klient pääseb ligi oma tellimisvormile veebisaidi jaotise " http://www.cool-mania.com/user/in " kaudu

2.6 Kui klient on oma tellimuse esitanud, saadab Cool-mania e-kirja "Tellimuse sisestamise kinnitus" selle kättesaamise kohta.
See e-kiri sisaldab väljavõtet tellimuse olulistest elementidest: kliendi sisestatud isikuandmed, tarneaadress, tellitud toodete andmed (kirjeldus ja kogus), hinnaandmed, makseviis, tarnekulud, võimalikud lisakulud, samuti kui teave taganemisõiguse kohta ja müügi üldtingimuste kokkuvõte. Klient kohustub õigsust kontrollima ja võimalikest parandustest teavitama e-posti teel [email protected]
See e-kiri ei tähenda tellimuse vastuvõtmist, vaid ainult kinnitust selle õige kättesaamise kohta Cool-mania õigete süsteemide poolt. Klient leiab ka oma isikliku “Tellimisnumbri”, mida tuleb kasutada mis tahes muus pärast suhtlemist Cool-maniaga.

2.7 Leping Cool-mania ja Kliendi vahel sõlmitakse alles siis, kui Cool-mania kinnitab Tellimuse vastuvõtmist e-kirjaga "Tellimuse ja tarnekinnitus"

2.8 Kliendile saadetud e-kirja, milles kinnitatakse tema tellimuse olekut (nt e-kiri "Lisateabe taotlus" või e-kiri "Tarneviivitusest teatamine") või suulist suhtlust tellimuse kohta ei loeta tellimusega nõustumiseks.
Lepingu täitmine toimub koos tellitud toodete kohaletoimetamisega, välja arvatud juhul, kui Cool-mania ei ole Klienti teavitanud selle mitteaktsepteerimisest või Klient on soovinud selle tühistamist.

2.9 Cool-mania jätab endale õiguse keelduda või piirata tellimusi, mis ei anna piisavalt maksetagatist või on puudulikud või valed. Samuti tellimused, mis on seotud toodetega, mis pole enam saadaval (laost otsas)
Nendes lausetes teatab Cool-mania Kliendile e-posti teel esimesel võimalusel, et lepingut ei sõlmita ja ostutellimust ei ole aktsepteeritud, tuues ära keeldumise põhjused.
Juba sooritatud makse korral tagastab Cool-mania Kliendile tehingu tühistamisel juba tasutud summa (vt art. 13. Tagastamise viis)
Cool-mania jätab endale ka õiguse tagasi lükata tellimusi kõikidelt klientidelt, kellega Cool-manial on käimas õiguslik vaidlus seoses eelneva tellimusega. Cool-mania võib tühistada mis tahes tellimuse, kui kahtlustab petturlikku tegevust, ja keelduda tellimuste töötlemisest klientidelt, kellel on varem olnud petturlik tellimuste ajalugu.

3. Tooteteave ja toote saadavus

3.1 Iga toote põhiomadused kuvatakse igal “Tooteinfo lehel” tootjate esitatud teabe alusel. Cool-mania jätab endale õiguse muuta mis tahes tooteteabe lehte ilma ette teatamata.

3.2 Cool-mania annab endast parima, et kujutada pilte võimalikult lähedaselt müügiks pakutavate toodetega.
Toodete värvid võivad aga tegelikust erineda vastavalt kasutaja poolt kasutatavate arvutisüsteemide seadistustele.
Toote spetsifikatsioonides olevad pildid võivad erineda ka värvivarjundi, suuruse või seoses toote lisatarvikutega. Ostulepingu tähenduses on ülimuslik kliendi poolt saadetud tellimisvormis sisalduv toote kirjeldus

3.3 Veebisaidil võib kuvada ka üldist laadi ostmist toetavat teavet, näiteks seda, mis on leitud näiteks sõnastikust ostujuhendist.
See teave on esitatud lihtsa üldise teabematerjalina, mis ei vasta üheainsa toote tegelikele omadustele. Ostulepingu tähenduses on ülimuslik kliendi poolt saadetud tellimisvormis sisalduv toote kirjeldus.

3.4 Tooteteabe lehel on iga toote jaoks spetsiaalne jaotis, mis sisaldab teavet toote saadavuse kohta. Klient võib osta ainult tooteid, millel on märge “Laos”.
Kui Toote staatus on „ Laost otsas ”, saab Klient jätkata toote broneerimisega ja Cool-mania tellib selle kliendi nimel tarnijale. Kui toode on saadaval, teavitab Cool-mania Klienti meili teel.

3.5 Juhime tähelepanu, et toote Ostukorvi lisamine ei tähenda toote automaatset broneerimist Kliendile.
Vastavalt käesolevatele müügitingimustele on toode teistele klientidele endiselt saadaval kuni Cool-mania poolt tellimuse esitamise ja kinnituse teatamiseni.
See võib sõltuda veebisaidil samaaegsetest ostutellimustest. Võimalik, et tehnilistel põhjustel võib mõni “olemasolev toode” pärast tellimuse edastamist laost otsa saada ning seetõttu tuleb oodata uut tarnet. Sel juhul teavitatakse Klienti viivitamatult e-posti teel (“Toode broneeritud” või “Tarneviivitus”) ning ta võib igal ajal enne toote väljasaatmist taotleda tellimuse tühistamist, klõpsates tootes sisalduval nupul “Tühista”. e-posti.

3.6. Tellitud Toote kättesaamatuse korral teavitatakse Klienti e-posti teel viivitamatult ja igal juhul kolmekümne (30) päeva jooksul alates tellimuse edastamisele järgnevast päevast. Kui makse on juba sooritatud, tagab Cool-mania samaaegselt Kliendile tehingu tagasivõtmisega juba tasutud summa tagastamise. (vt lõiku allpool: 13. Tagastamisprotseduurid)

4. Hind, saatmiskulud, maksud ja tollimaksud

4.1 Kõik Veebilehel avaldatud hinnad on € (eurodes) ümber arvestatud teistesse valuutadesse vastavalt kehtivatele vahetuskurssidele. Need sisaldavad käibemaksu (20%), kui tooteid tarnitakse ja tarnitakse üle maailma.

4.2 Cool-mania jätab endale õiguse Toodete hinda igal ajal muuta. Arusaadavalt on Kliendilt tasumisele kuuluv Toote hind see, mis kuvatakse Veebilehel Tellimuse esitamise ajal. Võimalikku suurendamist või vähenemist pärast tellimuse edastamist ei võeta arvesse.

4.3 Toote hind ei sisalda saatmiskulusid. Tarnekulud kannab klient ja selle tasub Klient koos Tellimuse koguhinna tasumisega.
Kõikide tellimuste summa on 8 eur (koos käibemaksuga) Ostukorvis veebipõhise ostuprotseduuri ajal ja enne selle sõlmimist, samuti e-kirjas “Tellimuse ja saadetise kinnitus”.

4.4 Tellimuse koguhind (eraldi näidates ära kohaletoimetamise kulud ja muud lisakulud) kuvatakse alati ostuprotseduuri lõpus Ostukorvis. See kogusumma (mis näidatakse Kliendile "Tellimuse sisestamises" kinnitus ” ja „Tellimuse ja saadetise kinnituse” meilides) on kogusumma, mille klient peab seoses ostutellimusega võlgnema. Kliendilt ei pea maksma midagi suuremat kui see summa, välja arvatud võimalikud tollimaksud (vt lõik allpool). .

4.5 Tarnimine teatud sihtkohtadesse võib nõuda lisatasusid ja -kulusid, mida kannab saaja ja mis tasutakse toodete tarnimisel otse maksu- ja tolliametile või kullerile. Klient hüvitab Cool-mania selliste maksude, lõivude ja tasude eest. Kuid kõik võimalikud maksud, lõivud, kulud või muud tollimaksud, mis on sätestatud iga konkreetse riigi, kuhu tooted tarnitakse ja kuhu tooted tarnitakse, seadustega, jäävad täielikult klientide kanda.

5. Kuidas osta

5.1 Toote ostmine veebisaidilt on võimalik registreerimisega või ilma. Registreerumine võimaldab Kliendil isikliku profiili loomise kaudu kasutada mitmesuguseid lisateenuseid.

5.2 Veebipoes valib Klient välja ja lisab ostukorvi saadaolevad ja tellitavad tooted, nagu on kirjeldatud vastaval “Tooteinfo lehel”. Tellimuse sisestamisel on Klient kohustatud esitama teatud isikuandmed (isikuandmed, andmete sihtkoht, lauatelefoni number ja mobiiltelefoni number, e-posti aadress); ja sisestage kehtivad andmed krediitkaardi kohta, mille krediitkaart on juriidiliselt vastutav, või muud makseviisid (nagu on ette nähtud käesolevates müügitingimustes).

5.3 Cool-mania jätab endale õiguse nõuda lisateavet ja -dokumente, et teha kindlaks Kliendi isik ja kuuluvus makse sooritamiseks. Klient garanteerib, et kogu esitatud teave on tõene, täpne ja täielik (vt järgmist lõiku makseviisi kohta).

5.4 Kliendil palutakse pärast tellimuse vormistamist (edastada) selle elektrooniline koopia välja printida või salvestada ning säilitada käesolevad müügi üldtingimused vastavalt kaugmüügi sätetele.

5.5 Kliendil, kes esitas tellimuse sisselogimisega (tähendab, et ta on registreeritud Klient ja on loonud oma profiili).

5.6 Pärast kliendile tellimuslehe õige kättesaamise kinnitamist (vt punkt 2.6) töötleb Cool-mania tellimust ja kontrollib kliendi poolt sisestatud andmeid, makseviisi, toodete laos olemist. Mõnel juhul võib see vajada kliendiga telefonikontakti või täiendavaid dokumente (vt lõiku Makseviis)

5.7 Cool-mania edastab tellimuse vastuvõtmise, saates e-kirja "Tellimuse ja tarnekinnitus", mis sisaldab kokkuvõtet juba Tellimisvormis sisalduvast teabest: sihtandmed, tellitud toodete kirjeldus ja kogus, makseviis, andmete kohaletoimetamine.

5.8 Keeldumise korral teavitab Cool-mania Klienti sellest esimesel võimalusel (ja igal juhul 30 päeva jooksul alates tellimuse esitamise kuupäevast), saates põhjuseid sisaldava e-kirja „Tellimuse tühistamise teade“. Kui makse on juba sooritatud, tagab Cool-mania kliendile kontekstipõhise tagasimakse tehingu tühistamisel juba tasutud summa eest (vt artikkel 10. Tagastamise viis).

6. Makseviisid

Nagu on mainitud punktis 4.2 (Toote hind, saatmiskulud, maksud ja lõivud) Pange tähele, et kõik tehingud, sealhulgas valuuta, konverteeritakse pärast kliendi makse sooritamist eurodesse.

6.1 Krediitkaardimakse

6.1.1 Krediitkaardiga maksmise korral debiteerib Pank ostuga seotud summa koheselt, Kliendi poolt interneti teel sooritatud tehingu tegemisel.

6.1.2 Kliendi poolt tellimuse esitamise ajal suunatakse veebiseanss Veebilehelt GP WEBpay veebisaidi (SSL) turvalisele lehele. Sellisel Veebisaidil on Kliendil võimalik Hinna tasumise lõpule viia
Ostuprotsessi ajal ei saa Cool-mania mitte ühelgi hetkel teavet Kliendi krediitkaardi kohta. Andmed ei ole Cool-maniale ega kolmandatele isikutele kättesaadavad ega ka tellimuse esitamise ajal ega hilisemal ajal. Ükski Cool-mania arhiiv ei säilita selliseid andmeid. Cool-maniat ei saa ühelgi juhul pidada vastutavaks kolmandate isikute pettuse või ebaseadusliku kuritarvitamise eest veebisaidilt ostetud toodete eest tasumisel.

6.1.3 Cool-mania jätab endale õiguse paluda kliendil e-posti teel saata kehtiva isikutunnistuse esi-/tagakülje koopia. E-posti päringus täpsustatakse ajavahemik, mille jooksul peab dokument Cool-maniale kätte saama. Mingil juhul ei ole see tähtaeg pikem kui 5 tööpäeva. Nõutud dokumendi ootel tellimus peatatakse. Nõudmise korral kohustatakse Klient ära saatma kõik nõutud dokumendid määratud aja jooksul. Kui Cool-mania ei saa neid dokumente nõutud aja jooksul, nagu e-posti päringus, või saab kehtetuid või aegunud dokumente. Leping sõlmitakse vastavalt artiklile ja selle eesmärkidel. 1456 cc ja tellimus tühistatakse hiljem, välja arvatud õigus saada hüvitist kahju eest, mis Cool-maniale võib kliendi käitumise tõttu tekkida. Lepingu lõpetamisest teavitatakse Klienti e-posti teel, hiljemalt 2 päeva jooksul peale Cool-mania poolt nõutud dokumentide esitamise tähtaega ning see toob kaasa tellimuse tühistamise ning tagastatakse tasutud summa. Kui Cool-mania saab nõutud dokumentatsiooni määratud aja jooksul, edastatakse Kliendile tarnetingimused ehk kulleri poolt Toote enda kätte võtmine pärast tehingu kinnitamist pettuseriski ennetava keskusega.

6.1.5 Cool-mania ei saa teada ega salvesta andmeid, mis on mingil viisil seotud Kliendi krediitkaardiga või mõne muu selle kontoga seotud maksevahendiga).

6.2 Pangaülekanne

6.2.1 Kliendid saavad tasuda pangaülekandega. Tellitud kaup saadetakse pärast makse laekumist.

Konto number : IBAN: SK9802000000002952352651

Vastuvõtja panga aadress:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Slovakkia

SWIFT-kood (BIC): SUBASKBX

Muutuja sümbol (viide) : Teie tellimuse number

6.3 FONDY maksevärav

FONDY Payment Gateway on lihtne ja turvaline viis veebis maksmiseks. FONDY Payment Gateway allub National Bank / FCA UK litsentsinumbrile nr. 900705). Peale makseviisi valimist suunatakse Sind panga lehele. Kaardiga makstes tuleb sisestada krediitkaardi andmed. Teie makse krediteeritakse mõne minuti jooksul. Nii maksate krediitkaardiga interneti kaudu või kiire internetipanga ülekandega. Selle makseviisi eest tasu ei võeta.

Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: https://fondy.io/

Palun võtke meiega ühendust: [email protected]

7. Saadetis

7.1 Mõiste "saadetis" viitab hetkele, mil Cool-mania usaldas toote määratletud vedajale, kes toote eest vastutab (kriteeriumid võivad erineda olenevalt tellitud toote tüübist ja sihtkohast)

  • Tavaliselt jõuab kohale 5 tööpäeva jooksul (võib olenevalt sihtriigist erineda)
  • Rahvusvaheline post 1. klassi "allkirjastatud" kohaletoimetamine - rahvusvaheline "allkirjastatud "
  • GLS kullerteenus – rahvusvaheline kohaletoimetamine

7.2 Tarnetingimused ja kohaletoimetamise tingimused on konkreetse toote kohta eraldi mainitud igal asjakohasel "Tooteteabe lehel". Tarnetingimused jõustuvad tellimuse edastamise kuupäevast, kui ei ole märgitud teisiti

7.3 Kui tellitakse korraga mitu erineva saadavuse staatusega toodet, teostab Cool-mania ainult ühe saadetise. Saadetis toimub pikimaid aegu austades (nt kui tellitakse 1 toode staatusega "Laost otsas", koos tootega, mille staatus on "Laos", saadetakse mõlemad tooted pikema tarneajaga ehk 30 päevad).

8. Kohaletoimetamine: tasud ja tingimused

8.1. Toodete tarned toimuvad Tellimuse Moodulis Tellija poolt määratud sihtkoha postiaadressile.

Pakkimis- ja kohaletoimetamistasud

Ülemaailmne standard - 8 € (ülemaailmne kohaletoimetamine)

ülemaailmne kohaletoimetamine

8.2 Klient on kohustatud teatama Toote tarnekohaga seotud eriomadustest. Vale teabe ja üksikasjade esitamise korral kannab Cool-mania toote kohaletoimetamise lõpuleviimiseks tekkinud lisakulutused Kliendi kanda.

8.3 Tellimuse kohaletoimetamine viitab tänava tasandile. Me ei tarni postkasti, postkontoritesse ega toimeta kolmandale ettevõttele, kes tegeleb transpordiga/ekspedeerijatega.

8.4 Kogu vastutus ja risk ostetud kauba eest lasub Kliendil alates hetkest, mil Postiteenusel on saajate allkiri

8.5 Kõigist probleemidest, mis puudutavad vastuvõetud kauba füüsilist, vastavust või komplektsust, peab Klient viivitamatult teatama toCool-maniale ja hiljemalt 5 päeva jooksul alates tarnekuupäevast, teatades sellest e-posti teel aadressile [email protected]

8.6 Juhul, kui Klient soovib ostetud toodet uuesti saata, jätkab Cool-mania uue tarnega, jättes endale õiguse kanda lisaks kuludele ka toote Cool-maniale tagastamise kulud.

8.12 Juhul, kui ostetud toodet ei tarnita või see hilineb jaotises Tehnilised tingimused märgitud tarnetingimustega, võib Klient sellest teada anda e-posti teel: [email protected] . Cool-mania vaatab kaebuse läbi ja teatab tulemusest kliendile viivitamatult e-posti teel hiljemalt viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul.

9. Tagastamine: taganemisõigus

9.1 Vastavalt artiklitele 64 ja sellele järgnevatele artiklitele Tarbijaseadustiku (seadusandlik dekreet nr 206/2005) kohaselt on Kliendil "Tarbija" õigus taganeda Toote ostmisest ilma trahvita ja täpsustamata põhjust esitamata (14) päeva jooksul alates Toote kättesaamisest. Järgmistes punktides täpsustatud tingimuste kohaselt

9.2 Cool-mania annab Kliendile selle õiguse kasutamiseks paremad tingimused, kui on sätestatud Tarbijakoodeksis (mis sätestab, et klient peab saatma 14 päeva jooksul kirjaliku teate posti teel tagastuskviitungiga tähitud kirjaga), piisab, kui edastate teeb 15 tööpäeva jooksul alates toote tarnekuupäevast e-posti teel: [email protected] Teema: ("Soovin rakendada taganemisõigust")

9.3 Taganemisest teatades peab klient märkima tellimuse numbri (väljastatud ostu sooritamise ajal), toote või tooted, mille suhtes ta kavatseb oma taganemisõigust kasutada ning väljendama selgelt oma soovi ostust taganeda.

9.4 Kui Cool-mania klienditeenindus on saanud e-kirja teel taganemisavalduse, edastab see kliendile viivitamatult juhised toodete tagastamise kohta. Tooted tuleb saata kontaktlehel märgitud ettevõtte aadressile.
Toode tuleb tagastada tervena, kasutamata, koos kõigi originaalosade ja pakendiga (kotid ja/või pakend), järgides alljärgnevate punktide 9.5 tingimusi.

9.5 Kuidas tagastada – Kliendi tagastussaadetis

9.6 Juhul, kui taganemist ei ole teostatud vastavalt Art. 64 ja järg. Tarbijakood ja eriti juhul, kui Toode ei ole kõigist osadest komplektne ja/või kaasas on selle tarvikud ja/või elemendid, mis moodustavad lahutamatu osa (nt etikett peab siiski olema ühekordselt kasutatava pitsatiga toodetele kinnitatud, toote lahutamatu osa) ja/või ei ole originaalpakendis või isegi siis, kui see on kahjustatud või kliendi poolt kasutatud (tooteid ei ole kantud, pestud, kasutatud) muul viisil kui mõistliku hoolsuskohustuse piires. ei too kaasa lepingu lõpetamist ja sellest tulenevalt ei ole tal õigust Kliendi poolt Toote eest tasutud summa tagastamisele. Toode jääb Kliendi käsutusse Cool-mania lattu ootama tema järeletulekut, tühistades samal ajal taganemisavalduse.

9.7 Vastavalt artiklile . Tarbijaseadustiku artikli 67 neljas lõik, alles pärast toote kättesaamist ja alles pärast taganemisõiguste kasutamise tingimuste ja protseduuride positiivse vastavuse kontrollimist ja terviklikkust (nagu on täpsustatud ülaltoodud lõigetes), peab Cool-mania neljateist (14) päeva jooksul alates Toote kättesaamise kuupäevast ja igal juhul kolmekümne (30) päeva jooksul alates kuupäevast, mil Cool-maniat teavitati taganemisnõudest, tagastama kliendi poolt tasutud summad. Tagasimakse sisaldab kohaletoimetamise tasusid, kuid mitte "täiendavate tarneteenuste" ostmise eest makstud summat.

KAEBUSE VORM - (vaja täita ja saata koos tagastatud kaubaga - toote puudustele rakendub 2-aastane garantii)

TAGANEMINE - (vaja täita ja saata koos tagastatud kaubaga kuni 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist)

10. TAGASTAMISE KORD

10.1 Tagastamine toimub maksetehingu tühistamisega (kui klient maksis krediitkaardi või pangaülekandega)

10.2 Tellimusvormil märgitud toodete saaja ja ostusumma tasumise tasunud toodete mittevastavuse korral teostab summade tagastamise taganemisõiguse korral Cool-mania, neile, kes maksid.

10.3 Nagu punktis 4.1 juba mainitud, konverteeritakse kõik Euroopa Liidu riigis elavate Klientide tehtud tehingud kliendi poolt tehtud makse tulemusena eurodesse. Muudes valuutades kui eurodes tehtud maksete puhul tagastab Cool-mania siiski summa eurodes, valuutasumma arvutatakse seejärel tagasimakse tegemise päeva muutuse suhte alusel. Valuutakursiriskid lasub seega kliendil.

11. Tavapärane garantii

11.1 Veebilehel müüdavatele toodetele võib olenevalt nende olemusest kehtida tootja antud tavagarantii ("Tavapärane garantii"). Klient saab sellele garantiile loota ainult tootja suhtes. Garantii kestus, territoriaalne ulatus, kasutustingimused, kahjustuste ja/või defektide liigid ning garantii piirangud sõltuvad konkreetsest tootjast ja on märgitud toote karbis olevale garantiitunnistusele.

Toodete tootja vastutab selliste Toodete puudustest põhjustatud kahjude eest.
Selline garantii on vabatahtlik ja ei lisa, ei asenda, ei piira ega välista ega mõjuta juriidilist garantiid

12. Nõuetele vastavuse defektide seaduslik garantii 24 kuud

12.1 Vastavalt tarbijaseadustikule kehtib kõikidele veebisaidil "tarbijale" müüdavate toodete puhul ka 24-kuuline juriidiline garantii, mis hõlmab mittevastavust nõutavale ja lepingutes deklareeritud kvaliteedile (artiklite 128 jj alusel. Leg. nr. 206/2005). Garantiiteenuse saamiseks peab Klient säilitama tellimuse kviitungi (“Tellimuse ja saadetise kinnitus” email või kulleri saateleht või maksetõend).

12.2 Juriidiline 24-kuuline garantii katab kauba üleandmise hetkel ilmnenud defektid või toote nõuetele mittevastavuse, kui toodet kasutatakse otstarbekohaselt, ettenähtud kasutusotstarbe kohaselt ja mille on kindlaks teinud. Tootja (tootele lisatud dokumentatsioonis sisalduvad sätted.
Vastavusdefekt tuleb kahe kuu jooksul alates selle avastamise kuupäevast denonsseerida, tingimusel et garantii tühistatakse.

12.3 Kaup loetakse lepingule vastavaks, kui tarbijale üleandmise hetkel:

12.4 Seetõttu on Garantii reguleerimisalast välja jäetud defektid, mis on tingitud juhuslikest asjaoludest või Kliendi vastutusest või toote kasutusotstarbest mittevastavast ja/või tehnilises dokumentatsioonis märgitud kasutamisest, võivad tootele lisada.

12.5 Toote defekti või mittevastavuse korral tagab Cool-mania kliendile tasuta toote nõuetele vastavuse taastamise: parandades või asendades toote samaväärsete või suuremate omadustega tootega. Vastasel juhul vastava hinna alandamisega või lepingu lõpetamisega tasutud summa tagastamisega.

12.6 Juriidilisest garantiist kasu saamiseks peab Klient esitama esmalt tõendid kauba ostmise ja tarnimise kuupäeva kohta. Sellise tõendi saamiseks on soovitav, et klient säilitaks Cool-mania saadetud e-kirja koopia „Tellimuse ja tarnekinnitus“ või muud dokumendid, mis tõendavad ostu sooritamise kuupäeva (nt kulleri saateleht). või maksetõend).

12.7 Klient peab saatma Cool-maniale mittevastavuse kõrvaldamist nõudva e-posti teel [email protected] Teema: Toode on defektne

12.8 Juhtudel, kui garantii rakendamine näeb ette toote tagastamise defekti parandamiseks, tuleb Kliendil toode tagastada originaalpakendis, mis on kõigis osades komplekteeritud (kaasa arvatud pakend ja igasugune dokumentatsioon ning lisavarustus). Originaalpakendi kahjustamise piiramiseks on soovitatav panna see teise karpi. Vältida tuleks siltide või teibi kinnitamist otse toote originaalpakendile.

12.9 Kui defekti ei leita või kui see ei tohiks olla toote nõuetele mittevastavus, tuleb vastavalt seadusandlikule dekreedile nr 206/2005 kliendile tasuda kõik kontrolli- ja remondikulud, samuti kõik muud kulud ( transport jne.) säilitab lõpuks Cool-maania. Garantii ei kehti, kui defekt on põhjustatud ostja hooletusest või väärkasutusest, pettusest, niiskusest või muudest tootmis- või tootmisdefektidega mitteseotud põhjustest.

13. Privaatsus

13.1 Tellimusmooduli täitmisel Kliendi poolt küsitud ja esitatud isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse Kliendi nõudmiste täitmiseks ning neid ei litsentsita mitte mingil juhul kolmandatele isikutele. Cool-mania garanteerib oma klientidele lugupidamise. 30. juuni 2003. aasta seadusandlikus dekreedis nr 196 ja hilisemates muudatustes sätestatud privaatsuskoodeksist lähtuvalt.

14. Vead ja/või ebatäpsused saidil

14.1 Cool-mania on pidevalt pühendunud veebikataloogi kontrollimisele, et vältida vigu või ebatäpsusi. Siiski on võimalik, et veebisait sisaldab vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi. Seetõttu jätab Cool-mania endale õiguse parandada veebisaidil esinevaid vigu, ebatäpsusi või puudusi isegi pärast tellimuse saamist. Samuti jätab endale õiguse muuta või uuendada teavet igal ajal ilma Kliendi ette teatamata.